26/01/2022  Сәрсенбі
Солтүстік Қазақстан облысы

Аққайың ауданы
мәслихатының аппараты

коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аққайың ауданының
мәслихат хатшысының өкімімен бекітілген
2017 ж. «4 »  қаңтар  № 2

 

Қазақстан Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы «Аққайың ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілерінің жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарты

1. Қоғамдық қарым-қатынастардың шеңберінің атауы

1.1. Қазақстан Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы «Аққайың ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілерінің жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарты (әрі қарай - Стандарт) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 10 тармағына сәйкес жасалған.
Мәслихаттың қызметін информациялық – аналитикалық, ұйымдастырушылық – құқықтық және материалдық – техникалық қамтамасыз етуде пайда болатын жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару шеңберіндегі қарым-қатынасты реттейтін стандарт.

2.  Жемқорлыққа қарсы стандартты жасаушының атауы

Стандартты жасаушы Қазақстан Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы «Аққайың ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі болып табылады.

 

3.  Аққайың ауданы мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің мінез – құлық (іс-қимыл) Қағидалары

3.1. Жемқорлыққа қарсы стандарттарды қозғайтын шеңберде жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделері мен құқықтарын жүзеге асыру кезінде Аққайың ауданы мәслихатының аппаратының мемлекеттік қызметшілері міндетті:

1) Әдептілік, заңдылық принциптерін, Конституцияның талаптарын, Қазақстан Республикасының заңдарын және басқа да нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алу:
2) Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін сақтау мен қорғауын қамтамасыз ету, олардың өтініштерін Қазақстан Республикасының заңдылығымен орнатылған тәртіпте және мерзімде қарастыру және сол бойынша қажетті шаралар қолдану.
3) Лауазымдық өкілеттікті орындау кезінде азаматтардың жеке өміріне, ар-намысына және абыройына тиетін ақпаратты жаймау, және олардан осындай ақпаратты талап етпеу, Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылатын жағдайларды қоспағанда;
3.1) Қызметтік міндеттерді орындау нәтижесінде алынған ақпаратты және коммерциялық, салықтық және заңмен қорғалатын басқа құпияларды таратпау және жаймау, Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылатын жағдайларды қоспағанда;
4) Туындаған мүдделер қақтығысы  немесе оның туындау мүмкіндігі туралы мәлім болған жағдайда жазбаша түрде өзі жұмыс істейтін ұйымның тікелей басшысына хабарлауға міндетті;
4.1) мүдделердің қақтығысын болдырмау және реттеу бойынша тиісті іс шаралар қабылдауға тиісті;
5) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы мәлім болған кезде басшылығына және (немесе) құқық қорғау органдарына дереу хабарлау;
6) Қызмет бабын теріс пайдалануға, қызметтік іс-әрекетті жүзеге асыру кезінде негізсіз бюрократизм мен әуре-сарсаң көріністеріне, сондай-ақ дөрекілік пен біржақтылық көріністеріне жол бермеуге;
7) Жеке мүліктік және мүліктік емесе пайдаларды алу үшін лауазымдық өкілеттіктерін және онымен байланысты мүмкіндіктерін пайдаланбауға;
8) Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдардың жұмысына кедергі жасайтын немесе тиімділігін төмендететін, мемлекет мүдделеріне залал келтіретін іс-әрекеттерге іс-қимылды жүзеге асыруға;
9) Жоғары кәсіби жұмыс үшін барлық күш-жігерін салуға, алға қойылған тапсырмаларды оңтайлы, тиімді және құзыретті шешудің тәсілдерін қолдануға;
10) Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдерді қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз етуге;

3.2. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде Аққайың ауданы мәслихатының аппаратының мемлекеттік қызметшілер міндетті:

1) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға төзбеушілік танытуға;

2) Кәсіби (қызметтік) этиканы сақтауға;

2.1) Бағынысты қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауға, дөрекілік фактілеріне, адамның қадір-қасиетін қорлауға, жөнсіздікке, әдепсіз мінез-құлыққа жол бермеуге;

2.2) Бағынысты қызметкерлерге олардың қызметтеріне ықпал ету үшін қызметтік жағдайды пайдалануға, сондай-ақ құқыққа қарсы əрекеттер жасауға мәжбүрлеуге жол бермеуге;

 

2.3)  Адал, әділ, сыпайы болуға, жалпы жұрт қабылдаған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға міндетті, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға;

 

2.4)  Өз іс-әрекеттерімен және мінез-құлқымен қоғам жағынан сынға себеп бермеуге, сын үшін қудалауға жол бермеуге, кемшіліктерді жою және өзінің қызметін жақсарту үшін сындарлы сын пайдалануға;

2.5) Іскерлік этикет ережелері мен ресми мінез-құлықты сақтауға;

3) Қызметтік міндеттерін атқару кезінде құпиялылығын сақтау, қызметтік және мемлекеттік құпияны қамтамасыз етуге;

4) Жеке және заңды тұлғаларға артықшылық көрсетпеуге, лауазымдық міндеттерін орындау кезінде олардың ықпалынан тәуелсіз болуға; 

5) Жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбауға;

6) Еңбек тәртібін мүлтіксіз сақтауға, берілген өкілеттіктерге сәйкес тиімді билік етуге; өз қызметтік міндеттерін адал, бейтарапты және сапалы орындауға; жұмыс уақытын тиімді пайдалануға

7) Басшылардың тапсырмаларын орындау барысында тек объективті және анық мәліметтер ұсынуға;

 

3.3. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде Аққайың ауданы мәслихатының аппаратының мемлекеттік қызметшілері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы бейім құқық нормаларын, сондай-ақ салалық заңнамада сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды (сыбайлас жемқорлық тәуекелдері) жасауға ықпал ететін себептері мен жағдайларын анықтау мақсатында, нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін жүргізуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге;

 

3) Қолданыстағы салалық заңнаманы жетілдіру бойынша мемлекеттік және өзге де органдар мен ұйымдардың ұсыныстарын ескеруге;

4) Қоғамдық кеңестердің қарастыруына азаматтар мүдделерін қозғайтын, олардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жолдауға;

5) Халықтың тарапынан негізделген сынға жол бермеу мақсатында нормативтік құқықтық актілерді қарау кезінде жұртшылықтың қатысуын қамтамасыз етуге;

6) Мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде халықтың сұрауларына толық сүйене отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдауға;

3.4. Тіршілік ету саласының ерекшелігіне байланысты, өзге де өзара қарым-қатынас туындаған кезде Аққайың ауданы мәслихатының аппаратының мемлекеттік қызметшілері міндетті:

1) Мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге, автокөлік құралдарын қоса алғанда, меншікті ұтымды әрі тиімді және тек қызметтік мақсатта пайдалануға;

2) Ұжымда іскерлік өзара қарым-қатынасты және сындарлы ынтымақтастықты орнату мен нығайтуға ықпал жасауға,

3) Қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін үнемі өзінің кәсіби деңгейін және біліктілігін арттыруға;

4) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көрсетілген тәртіппен және белгіленген мерзімде табыстары және мүлкі туралы декларацияны нысан бойынша беруге;

5) Елдегі ұлтаралық келісімді және Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салттары мен дәстүрлеріне құрметпен қарауға;

6) Заңда белгіленген тәртіптік , әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік қарастырылатын теріс қылықтар мен өзге де құқық бұзушылықтардың  жасалуына жол бермеуге;  

7)  Жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды ұстануға,  қоғамға жат мінез-құлық жағдайларына, оның ішінде қоғамдық орындарда адамның қадір-қасиетін және қоғамдық имандылығын қорлайтын мас күйінде болуға жол бермеуге;  
4. Басқа шектеулер мен тыйым салулар

Аққайың ауданы мәслихатының аппаратының мемлекеттік қызметшілеріне тыйым салынады:

1) Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға үйлесімді емес қызметті орындауға;   

1.1) Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, оның ішінде оның ұйымдық - құқықтық нысанына қарамастан коммерциялық ұйымды басқаруда қатысуға, егер коммерциялық ұйымды басқаруға тікелей қатысу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның лауазымдық өкілеттіктеріне кірмесе;

1.2) Педагогтік, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа ақы төленетін қызметпен айналысуға;

1.3) Өкілді органның депутаты болуға;

1.4) Өзі қызметте тұрған, не өзіне тікелей бағынысты немесе бақылаудағы мемлекеттік органда үшінші тұлғалардың істері бойынша өкілі болуға; 

2) Оның қызметтік қызметінің материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, басқа да мемлекеттік мүлік пен қызметтік ақпаратты қызметтік емес мақсаттарда пайдалануға;

3) Ереуілдерді қоса алғанда, мемлекеттік органның қалыпты жұмыс істеуіне және лауазымды міндеттерін орындауға кедергі келтіретін іс-әрекеттерге қатысуға;

4) Өз тарапынан қоғамдық имандылыққа қол сұғумен ұштасқан, заңнама талаптарын, тәртіпті және қауіпсіздікті бұзуға және басқа да азаматтарды құқыққа қайшы және қоғамға қарсы іс-әрекеттерді жасауға тартуға;

5) Қоғамдық және діни бірлестіктердің, басқа да коммерциялық емес ұйымдардың мүддесінде қызметтік жағдайын және онымен байланысты мүмкіндіктерін пайдалануға, оның ішінде өзінің оларға көзқарасын насихаттауға;

6) Оның еңбек қызметіне байланысты іс-әрекеттері үшін заңды және жеке тұлғалармен қызметкерге берілетін сый ретінде  кез келген сыйлықтарды, ақшалай сыйақыны, қызметтерді, несиелерді, демалыс шығыстарын төлеу, көлік шығыстарын төлеу, ұялы байланысын төлеу және басқа да сыйақы алуға;

7) Жақын туыстармен, ерлі-зайыптылармен және жекжаттарымен бірлескен қызмет (жұмыс);  

8) Мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу мақсатында ресми жариялауға жатпайтын, қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалануға;